Harley-Davidson

94′ Harley Davidson Softail Custom

 • Make: Harley Davidson
 • Model: Softail Custom
 • Mfg. year: 1994
 • Capacity: 1340cc
 • Mileage:56000km

HK$155000

2015 Harley 883 Super Low

 • Make: Harley Davidson
 • Model: XL833N Super Low
 • Mfg. year: 2015
 • Capacity: 1340cc
 • Mileage: 1800km

HK$90000

1995 Harley Davidson Fatboy

 • Make: Harley Davidson
 • Model: Fatboy
 • Mfg. year: 1995
 • Capacity: 1340cc
 • Mileage: 14000km

HK$98000 HK$88000